Öröklési jog

A magyar jogrendszerben az öröklési jogra nem sok figyelem vetül, mivel a törvényes öröklési rend egyedi végrendeleti intézkedés nélkül is biztosítja az esetek jelentős részében az örökhagyó végakaratát. Mindemellett azonban egy jól megfogalmazott végrendelet vitás helyzetek sorát előzheti meg még abban az esetben is, ha az öröklés tényleges rendjétől nincs oka vagy szándéka a végrendelkezőnek eltérni. Irodánk szakmai segítséget nyújt az elővigyázatos, és optimális adó- (illeték-) teherrel járó vagyontervezés részét jelentő végrendeletek elkészítésében.


Fontos változás 2015. augusztus 17-e után!

Az európai Öröklési Rendelet hatályba lépését követően minden EU ország területén dolgozó/lakó (jogi szakkifejezéssel élve: ott szokásos tartózkodási hellyel rendelkező) magyar állampolgár öröklési jogi viszonyaira a fogadó ország helyi jogát kell alkalmazni, és az örökösödési eljárásra is csak ezen ország hatóságai (bíróságok, helyi közjegyző) lesz illetékes. 

Ez a szabály NEM VONATKOZIK azonban az Egyesült Királyság, Észak-Írország és Dánia területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokkal, mivel ezen országok nem alkalmazzák ez egységes Öröklési Rendelet. Rájuk továbbra is a régi szabályok vonatkoznak.

Mindenki másra azonban irányadó, hogy amennyiben nem rendelkezik előre, írásban, végrendeleti érvényességi formában másként, akkor halála  esetén - kifejezett végrendelet hiányában -  az öröklési rendet a fogadó ország joga szerint kell elfogadni az örökösöknek. Utólagos módosításra nincs lehetőség.

Mivel az EU országaiban igen eltérő szabályok érvényesek a törvényes öröklés rendjére vonatkozóan, érdemes előre tájékozódni a helyi jog tartalmáról, vagy automatikusan nyilatkozatot tenni az örökhagyó által ismert magyar jog alkalmazása érdekében.