Társasági jog

Ügyvédi praxisunknak kiterjedt gyakorlata van cégfelvásárlások strukturálása és lebonyolítása, valamint cégek átvilágítása tekintetében, tulajdonosi tranzakciók, átalakulások tervezésében és teljes körű lebonyolításában, igény szerint adótanácsadók és számviteli szakemberek bevonásával.

Mivel Magyarországon a cégbejegyzési eljárás során az ügyvédi képviselet kötelező, irodánk az alapítási okiratok elkészítését és ellenjegyzését követően az alapítók nevében eljár a cégbíróság előtt, valamint szükség szerint beszerzi a működés megkezdéséhez szükséges felhatalmazásokat, működési engedélyeket. 2008. július 1-je óta kötelező elektronikus cégeljárás során az ügyfelek részére gyorsabb és olcsóbb a cégalapítás. Az egyszerűsített cégeljárás keretében lényegében néhány munkanap alatt bejegyzésre kerülhet a cég az ország bármely településében található székhellyel. Felhívjuk figyelmüket, hogy 2012. márciusa óta megszűnt az "egy órás" cégbejegyezés, mivel az adószám kiadását előzetes adóregisztrációs eljárás előzi meg.

Ügyfeleink részére állandó, komplex jogi képviseletet látunk el, mely magában foglalja a gazdasági és adójog kérdéseiben való tanácsadást, esetleges követeléseik peres érvényesítését, a cég adminisztratív működésének hatékony támogatását.

Amennyiben a cég tevékenységét nem kívánja továbbfolytatni, a tulajdonosok a végelszámolás mellett dönthetnek. A végelszámolási eljárás a vállalkozás önkéntes megszüntetésének azon módja, amikor a cég a kötelezettségeit teljes mértékben kiegyenlítve, jogutód nélkül kerül törlésre. Irodánk jogi szakértelmével segíti a végelszámoló munkáját, illetőleg eljár a cégbírósági törléshez szükséges igazolások, okirat beszerzése érdekében.

Irodánk a Budapesti Ügyvédi Kamara által nyilvántartásba vett székhely-szolgáltató.